Режим на уличното осветление въвеждат и в община Чипровци

Режим на уличното осветление въвеждат и в община Чипровци

На основание заповед на кмета на Община Чипровци Пламен Петков относно драстичното повишение на електроенергията и наложеното предприемане на мерки за справяне с възникналата ситуацията, се налага временен ограничителен режим на уличното осветление в населените места на общината.

В тази връзка от 18 януари 2022 г. уличното осветление на територията на община Чипровци ще се включва всеки ден от свечеряване до 22.00 часа.

Заповедта ще бъде в сила докато ситуацията с постоянно нарастващата цена на ел.енергията се регулира или се намери механизъм за компенсиране на общините за увеличените в пъти разходи за електричество. С настоящата заповед са запознати всички кметове и кметски наместници в община Чипровци.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.