Вълчедръм също спря уличното осветление, спряха и печките в кметствата

Вълчедръм също спря уличното осветление, спряха и печките в кметствата

Община Вълчедръм също наложи ограничения в разходването на средствата от бюджета си. Заради драстичното увеличение на цената на електроенергията и след проведена работна среща с кметовете на кметства и кметските наместници в общината са наложени временни ограничения на уличното осветление

Уличното осветление в общината ще работи в интервала от 18,00 часа до 22,00 часа и от 5,00 часа до 6,00 часа. Уличното осветление да се изключва от 22,00 часа до 5,00 часа и след 6,00 часа.

В сградите, в които се помещават общинската и кметските администрации се въвеждат ограничения при използването на осветителни тела, осветлението в коридорите се изключва (където е възможно) или се използва на 50 % от капацитета си.

Забранява се използването на електрически отоплителни уреди.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.