Болницата в Монтана завърши годината на печалба

Изпълнителният директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана д-р Тони Тодоров съобщи данни от направения анализ на дейността през  изтеклата 2021 година на най-голямата болница в Северозападна България.

Д-р Тодоров отчете, че независимо от предизвикателствата на пандемията, МБАЛ – Монтана приключва годината в стабилно финансово състояние с балансова печалба от 15 000 лева.

Лечебното заведение няма просрочени задължения към доставчици на услуги и медикаменти, въпреки допълнителните проблеми във връзка с повишаващите се цени на тока  и газа, които с усилията на ръководството на болницата и благодарение на компенсациите от държавата не са довели до криза.

Пандемията от ковид-19 има много по-остро отражение върху живота в област Монтана, респективно и върху работата и финансовите резултати на болницата през изминалата година, спрямо предходната 2020 година.

Значително е увеличен броят на пациентите с ковид-19, настанени в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД. Те са три пъти повече спрямо лекуваните в болницата през 2020 г., а именно 2517 човека, при 748 за първата година от пандемията. Тежестта на пандемията води до периодично ограничаване на плановите дейности и съответно се отразява на преминалия брой болни с други заболявания.

Пандемията оказва влияние и върху статистически показатели на здравната картина в региона, като показателят за смъртност от ковид – 19 в МБАЛ-Монтана е 12,72% от настанените – един от много добрите в страната спрямо други лечебни заведения,

“Благодарение на професионализма, усилията, денонощните грижи и непрекъснатата осигуреност с медикаменти и всички налични възможности за лечение, спасихме повече човешки животи от тежката инфекция,  подчерта д-р Тодоров. Бяха извършени доста спешни преустройства във връзка с пандемията. Доизградени са кислородните инсталации в пулмологията и инфекциозното отделение, в хирургията и неонатологията. Беше изграден допълнителен кислороден резервоар и цялата болница премина на централно подаване на кислород. Регулярни бяха доставките на кислород, медикаменти, както включително най-скъпите специфични моноклонални антитела и ремдесивир за най-тежките случаи на пациенти с инфекцията. В края на годината Министерството на здравеопазването финансира със 174 хиляди лева осигуряването на кислород за всички нуждаещи се пациенти  за предстоящите месеци напред.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.