Екоинспекцията в Монтана обяви фотоконкурс

Екоинспекцията в Монтана обяви фотоконкурс

Според доклади на екологични организации и общности, намаляването на хранителните отпадъци се очертава като едно от най-мощните, но подценявани решения в борбата с промените на климата.

Фотоконкурсът „Висяща градина с подправки“ има за цел да привлече интереса и вниманието на подрастващите към ефективни идеи и реализацията им в борбата с негативните климатични промени. Във фотоконкурса могат да участват деца и подрастващи до 15 години от област Монтана и област Видин.

Използвайте стари, ненужни за употреба опаковки, напълнете ги със земя, посейте поне три вида подправки и наблюдавайте разтежа им. Накрая – участвайте в конкурса и допринесе за домашната трапеза – подправки собствено производство!

За да се включите в конкурса изпратете снимки от :

· посяването,

· в процес на израстване и

· достигналите развитие на растеж подправки

( минимум 3 бр. снимки до 6 броя/ за участник) на адрес:

гр. Монтана 3400

ул.“Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3

РИОСВ – Монтана

/за конкурса „Висяща градина с подправки“/

Към всеки набор от снимки (между 3 до 6 броя/участник), е необходимо да има надпис на отгледаните подправки, трите имена на участника, възраст, училище, адрес за връзка и телефон.

Срока за изпращане на снимките (на електронната поща на Инспекцията или в РИОСВ – Монтана) е 18 март 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани в срок до 22 март 2022 г. РИОСВ – Монтана ще награди първите трима с предметни награди.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.