Областният управител обходи язовирната стена (СНИМКИ)

Областният управител обходи язовирната стена

Областният управител на Монтана Ванина Вецина обходи стената на язовир Огоста и се запозна с участъците, предвидени за ремонт. С нея от екипа на областната администрация бяха главният секретар Иван Тодоров и Красимир Стоянов – главен специалист Отбранително-мобилизационна подготовка. На място бяха също директорът на Териториална дирекция „Национална сигурност“ Езекия Езекиев, началникът на хидротехнически район към „Напоителни системи“ – Монтана инж. Георги Младенов, както специалистите от дружеството инж. Виктор Белински и инж. Игор Репкин. „Напоителни системи“ ЕАД е оператор на съоръжението, а негов собственик – Министерството на земеделието и храните. 

Инж. Младенов запозна областния управител с причините за ограничителната кота. Тя е 193 воден стоеж, а в момента той е 181.9, което означава обем от около 200 млн. кубика. В последните дни поради липса на валежи, се отбелязват само падове. Ограничителната кота е наложена с решение на Министерски съвет преди около 25 години, с цел корекция на коритото на едноименната река в територията на Монтана. Тя е в минус на съоръжението, тъй като пречи за нормалното овлажняване на глиненото ядро, което осигурява устойчивостта на стената. Ограничението може да бъде отменено, но едва след извършване на необходимите ремонтни дейности.

На въпрос на г-жа Вецина за поддържането на земно-насипната стена й бе обяснено, че е необходима техника за отстраняване на растителността – сега това се прави ръчно освен в редките случаи, в които се наема машина. Земнонасипната стена се поддържа чиста откъм растителност, за да се следи състоянието на откоса. Там областният управител се запозна с функцията на пиезометрите, чрез които по т. н. депресионна крива се определя водонасищането на язовирната стена. Кривата е вкопана дълбоко в земята, за да не позволява пробив на вода. Пиезометричната система е една от контролните системи на водното съоръжение и е в изправност, увериха експертите. Водовземната кула също работи без проблем, но за достъп до нея и основния изпускател, е необходима надеждна лодка. 

Един от подлежащите за ремонт участъци е на водния откос поради нарушена заскалявка, която  служи като щит от ледово и вълново въздействие. Каква точно част от откоса е обрушена и е за ремонт може да стане ясно само след сваляне на нивото, уточни инж. Младенов. 

Ремонт е необходим и на едно от съоръженията в тунела под стената – пакер. По данни на експертите той е инжектиран през 1994-5 година, поради авария на изградения по проект. 

В тунела се намират всички съоръжения и помпи, които работят непрекъснато и подлежат на непрекъснат контрол. „За съоръжения с такъв огромен мащаб, филтрационната вода е нормална. Според изчисленията на проеканта, при максимално водно ниво тя е в границите на 12-15 литра в секунда. При такова ниво като сегашното, тя е в минимално количество“, обясни инж. Белински. По думите му, инжекционната завеса е изпълнена съгласно изготвения проект. В тунела също има пиезометри, с които се мери налягането на филтрационната вода върху дъното на стената. Тяхната изправност е осигурена чрез непрекъснат контрол.

Ремонт се налага и на коритото на отводящия канал към основния изпускател, в който има разрушени участъци. 
Необходимите средства за всички дейности според проектите, изготвяни през годините назад, са 7-12 млн. лв. 
Областният управител продължава темата за язовира и проблемните участъци в края на месеца – 28 февруари, с голяма група експерти и представители на всички институции, които имат отношение към язовира. 

По повод притесненията на местното население относно състоянието на язовир и мненията, че трябва да бъде източен, инженерите са категорични, че той не е заплаха, а защита. Според тях през 2014-та година язовирът е предпазил не само града, а и голяма част от Северозапада, от катастрофално наводнение. Факт е обаче, че ремонт е необходим и трябва да бъде извършен възможно най-скоро. Язовир Огоста е пуснат в експлоатация в края на 1986 година.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.