Паркоместата в град Монтана ще бъдат увеличени с още 28

Златко Живков

Системата за паркиране в община Монтана ще бъде разширена с още 28 паркоместа. Това, стана ясно след проведено обществено обсъждане за промяна предназначението на терен в непосредствена близост до блок „Геолози” в Живовския квартал.  Мястото по план е предназначено за озеленяване, но на него няма дървета.

Преди три години площта от малко над 800 кв. метра бе разчистена от незаконни гаражи. Сега на близо половината от нея ще бъдат обособени паркоместа. Другата половина от терена ще остане със същото предназначение за озеленяване.

Зелената система на град Монтана заема обща площ от 1 297 544 кв.м или 53% от територията на града. Така са осигурени минимум 18 кв.м обществени озеленени площи за широко и специфично ползване на всеки жител.

В квартал 56 на гр. Монтана, където се намира обсъждания терен, зелените площи заемат обща площ от  6 234 кв.м. Те са  0.8% от зелената система на града. Отделянето на 467 кв. за  паркинг  ще намали с 0.005%  зелените площи на град Монтана, което е несъществена промяна, според експертното становище от ландшафтния архитект Веселина Заркова – Владимирова.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.