Над 5,3 млн. лв. са инвестирани в ремонта на близо 8 км от пътя Берковица – Монтана

С издаването на Разрешение за ползване завърши основният ремонт на 7,71 км от път II-81 Берковица – Монтана, в участъка между селата Боровци и Благово (от км 86+289 до км 94+000). Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и е част от проект „Долж – Монтана: Съвместни стъпки за по-добра свързаност“. Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.

Обновеният участък започва преди кръстовището с път III-815 за с. Боровци и с. Замфирово. Преминава през с. Благово и завършва на 2 км след изхода на селото в посока Монтана. Свързва населените места в община Берковица с областния център Монтана. По него преминава трафикът от София, през прохода „Петрохан“, за Монтана и Лом.

По Програма Интеррег V-A Румъния – България в заключителен етап е и рехабилитацията на още един 7,2-километров участък от път II-81 между Благово и Монтана. За обекта е издаден Акт 15 в края на ноември 2021 г. Предстои държавна приемателна комисия да издаде разрешението за ползване. С успешното изпълнение и на двата проекта се подобрява състоянието на близо 15 км от второкласния път между областния град Монтана и общинския център Берковица, възстановяват се технико-експлоатационните характеристики, повишава се пътната безопасност и се осигурява оптимална скорост на движение.

Ремонтът на отсечката Боровци – Благово стартира през юли 2020 г. Трасето е с нова асфалтобетонова настилка, а в участъците с ниска носимоспособност е изградена нова пътна конструкция. Подобрена е отводнителната система, изградени са окопи и дренажи. Мостът при 86-ти км над река Бързия, който е с шест отвора и дължина 102 м, е с подменена хидроизолация, асфалтобетонова настилка, тротоари и предпазни огради. Отсечката е с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. За повишаване безопасността на движението на пътните банкети са монтирани соларни знаци за измерване на скоростта на движение на превозните средства.

Строително-монтажните работи са изпълнени от „ВДХ“ АД. Стойността на договора е 5 310 000 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от Обединение „Пътконсулт Инженерингс“ ДЗЗД, в което участват: „Консулт Инженерингс“ ЕООД и „Пътконсулт 2000“ ЕООД. Договорът им е за 114 270 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Рутекс“ ООД. Техният договор е за 3 890,40 лв.

Общата стойност на проекта е 5 846 411,78 лв. От тях 4 969 450,01 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 759 975, 08 лв. е националното съфинансиране. 116 986,69 лв. е приносът на АПИ. Целта на проекта е развитие на пътната инфраструктура в трансграничния район чрез подобряване на достъпа до транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) в региона.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.