8 600 000 лв. просрочени задължения събра НАП Монтана

Полицията разследва купуване на гласове

Близо 8 600 000 лв. просрочени задължения са събрали публичните изпълнители на НАП в Монтана през изминалата година. Това е със 37% повече в сравнение с 2020 г.

Общо подобрение на събираемостта отчита приходната администрация. Това се дължи на проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от агенцията, вкл. и ранно уведомяване на задължените лица, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове.

Приходното ведомство напомня за непогасени задължения чрез изпращането на електронни писма, в телефонни разговори или в лични срещи с публични изпълнители на НАП, като по този начин се стимулира доброволното погасяване на просрочени публични задължения и се разясняват възможностите за обезпечаване и плащане на дълговете при финансови затруднения.

Проведени са 91 срещи с длъжници, в резултат на което са платени 3 661 105 лв., което представлява 42% от всички събрани през 2021 г. суми от публичните изпълнители в Монтана. По този начин се стимулира доброволното погасяване на просрочени публични задължения и се разясняват възможностите за обезпечаване и плащане на дълговете при финансови затруднения.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.