Без промени в Съвета на директорите на болницата в Монтана

С гласуване днес не бяха приети решения по обявения дневен ред на събранието за промени в състава на Съвета на директорите.

Извънредното събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД-Монтана се проведе днес. На него присъстваха акционерите – представители от Министерството на здравеопазването и общините на област Монтана – представляващи 98, 65% от капитала на дружеството.

Борда на дружеството остана непроменен в досегашния си състав: Председател Милена Недялкова от МЗ, заместник-председател д-р Красимир Каменов, член на Съвета и изпълнителен директор д-р Тони Тодоров.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.