Започна строителството на Младежки център в град Монтана

Започна строителството на Младежки център в град Монтана

С официална церемония „Първа копка“ бе даден старт на строителството на сградата на Младежкия център в град Монтана. Той се финансира по проект „Изграждане на Младежки центтър в град Монтана“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021 (ФМ на ЕИП).

Стойността му е 3 790 895,85 лв. с хоризонт на изпълнение до април 2024 г. Реализирането му е в партньорство с Професионален и образователен център Хрингсяу, базиран в Рейкявик, Исландия.

Най-големият ресурс по проекта е насочен към изграждането на съвременен и модерен център. Новата сграда, изцяло отговаряща на нуждите на децата и младежите в града, ще е с разгънатата застроена площ от 1 400 кв. м. и ще включва четири отделни зони. Зоната за настаняване ще разполага 15 стаи с капацитет от 36 места. Административната зона ще включва 4 отделни офис помещения за младежките работници и образователни медиатори, които ще работят с младежите. Зоната за дейности и обучения предвижда боулинг зала с две писти, кабинет по нови технологии и роботика, библиотека с читалня, семинарна зала с капацитет 20 места, зала за модерни танци/аеробика/гимнастика с капацитет 15 места, многофункционална зала с 80 места.

Фокус в работата на Младежкия център са младежи от 15 до 29 год., които ще имат възможност да участват в различни програми и дейности, чрез които да се развива техния потенциал, интереси и гражданско самосъзнание, за да станат активни, отговорни и осъзнати млади хора в своите общности.

Ключови дейности в работата му ще са неформалното обучение, доброволчеството и младежките обмени, както и съвместната работа и обмяната на опит с другите младежки центрове в страната и от европейските страни. По време на пресконференцията Николай Цветков, младежки работник, обяви, че част от планираните дейности на Младежки център – Монтана през 2022 г. включват организиране и провеждане на обучения по чужди езици и компютърна грамотност, спортен фестивал, лятно учлище по български език за деца, за които той не е майчин и отбелязване на различни тематични дни.

В приоритети на Центъра са и изграждане на пълноценни партньорства с другите 8 младежки центъра в страната, които работят в национална мрежа от 2016 г. През април 2022 г. предстои обмяна на опит с цел развитие на двустранните взаимоотношения с партньорите по проекта от Исландия.

В различните дейности на Младежки център – Монтана ще се включат поне 1000 младежи на възраст между 15 и 29 години, като 20% от тях са младежи от уязвими групи.

Договорът за изграждането на Младежки център – Монтана е подписан на 20 октомври 2020 г. в сградата на Министерство на образованието и науката кметът на Монтана от кмета на Община Монтана Златко Живков.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.