Палеопарк е най-новата атракция за туристите във Вършец (ВИДЕО)

Палеопарк Вършец е нов уникален атракцион, изграден по проект „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, финансиран от Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Палеопаркът е разположен върху 10 дка площ и пресъздава природната обстановка край Вършец и на Балканите преди около 2.5 млн. години, от времето на намерената фосилна фауна и представя по-атрактивните видове гръбначни животни от това време, известни от находището, открито в околностите на гр. Вършец.

Находището на изкопаема фауна и флора е известно  от самото начало на 90-те години. То бива открито от художника от Вършец Мариан Марков, който съобщава за откритието си на палеонтолозите от Националния природонаучен музей  (НПМ-БАН) проф. Николай Спасов и проф. Златозар Боев.  Интензивни палеонтологически проучвания биват организирани през 90-те години от Националния природонаучен музей (НПМ) и тогавашния Институт по зоология при БАН. 

Паркът и музейната експозиция ще покажат на посетителите, че на тази територия са обитавали животни, твърде различни от днешните: носорози, древни диви коне и чифтокопитни, гепарди, хиени, саблезъби котки, големи лешояди, орли, соколи, както и дропли, тетреви, чучулиги, бързолети и множество други изчезнали видове птици. Срещали са се антилопи и големи гущери – варани, наред с приеманите за типично северни птици като тундровите яребици.

Експозиционният център-зала включва експозиция с фосилни останки от находището, диорама, мултимедия с клипове и анимации представящи находището, отливки от черепи и части от скелети на основни и атрактивни видове, намерени в находището.

Палеопаркът вече е отворен за посетители.

Вижте повече във видеото

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.