Започнаха процедури за изграждане на депо за строителни отпадъци в Монтана

Златко Живков

Община Монтана стартира процедура за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на депо за строителни отпадъци.

Теренът е 45 декара и се намира в землището на село Крапчене до депото за твърди битови отпадъци и компостиращата инсталация. Земята е изцяло общинска и не се налагат очуждителни процедури, уточни Полина Живковa – гл. експерт „Устройство на територията” на проведеното общественото обсъждане.  

В момента строителните отпадъци, които се генерират  в Монтана се съхраняват на временна площадка. След изтичането на сроковете по необходимите процедури общината ще може да кандидатства по оперативна програма „Околна среда” за изграждане на модерно депо за строителни отпадъци, където те да могат да се рециклират и повторно използват.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.