Община Монтана с най-високия си бюджет в историята

С бюджет за  64 800 000 лева и европейски проекти за още 13 400 000 ще  разполага община Монтана през тази година. Това е най-високата рамка  на бюджета от началото на 1990 година насам, заяви кметът Златко Живков.  

Таблиците показват, че делегираните държавни дейности в образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спортта ще бъдат финансирани с  близо 39 500 000 лева. Собствените приходи на община Монтана са 25 300 000 лева.

Европейските проекти, по които ще се работи през годината, са 17. Те са за изпълнение на мерки за подобряване качеството на въздуха по програмите „Околна среда” и ЛАЙФ, реконструкцията на читалище „Разум” и обновяване на социалните жилища  по програма „Региони в растеж”, изграждането на младежки център по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Ще се работи още по проекти, финансирани по програмите „Развитие на човешките ресурси”, „Добро управление”, „Наука и образование за интелигентен растеж” и трансгранично сътрудничество.

Капиталови разходи на община Монтана ще бъдат финансирани с 9 215 000 лева. В поименните списъци са включени основни ремонти на участъци от улиците „Христо Ботев” „Веренишка”, „Богдан Илиев”, „Сливница”, „Иларион Драгостинов”, „Ст. Стамболов” и междублокови пространства в кв. „Плиска”.

Четири селски читалища ще получат средства за значителни ремонти. Те са в селата Липен, Николово, Долно Белотинци и Габровница. За изографисване на храма „Свети Дух” в Монтана са отделени 250 000 лева. Ще бъде ремонтирана общинска сграда на ул. „22 септември”, необходима за извършване на социални услуги.

Най-големият инфраструктурен проект остава реконструкцията на площад Жеравица, за който с решение на правителството бяха отпуснати 5 милиона лева в края на 2020 година. 

Вижте повече във видеото

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.