76 % са загубите на вода на ВиК – Монтана

ВиК авария
Снимка: "Монтана 24"

На заседание на Асоциацията по ВиК (АВиК), шест от десетте общини – членове на асоциацията, гласуваха „за“ преработения проект на бизнес плана на дружество „Водоснабдяване и канализация” за периода 2022-2026 г. „За“ гласуваха общините Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Лом и Якимово, както и Държавата с представителя й Ванина Вецина. „Против“ гласуваха общините Вършец и Чипровци, а „въздържал се“ – общините Георги Дамяново и Медковец.

Така планът на ВиК оператора за региона бе приет.

В него са включени анализ и програма за подобряване качеството на услугите за доставка на вода, пречистването й и отвеждането на отпадъчните води, подобряване ефективността на дружеството. Бизнес планът съдържа и анализ на съществуващото и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги, намаляване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта.

Предвижда и увеличение в цената на питейната вода , което управителят на ВиК инж. Валери Иванов аргументира подробно. Амортизираната мрежа и спешната нужда от инвестиции за подновяването й, липсата на достатъчно квалифициран персонал заради ниските заплати, изтегления от дружеството кредит, са само част от аргументите. Заради остарялата инфраструктура, дружеството търпи загуби на около 76% вода.

Сред малкото изключения са монтанските квартали „Младост“ 1 и 2, където мрежата е подменена и където загубите на вода са между 20-25%. Във ВиК работят около 350 човека, 40% от тях са на минимална работна заплата. Същевременно неколкократното увеличение на МРЗ през годините допълнително усложнява финансовото състояние на дружеството, което няма откъде и как да компенсира нарастващите си заради инфлацията разходи.

Планът ще бъде разгледан от Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) за одобрение. Същият е обявен на страницата на Областната администрация и всеки може да се запознае с него.

Участниците в заседанието се обединиха около изразеното мнение на членовете на Асоциацията, че ВиК инфраструктурата има нужда от спешни инвестиции. Факт е, че такава възможност е консолидирането и участието по европейската оперативна програма „Околна среда“. В качеството си на председател на АВиК, областният управител Ванина Вецина изрази съжалението си, че обединение на общините в Асоциация по ВиК не се случва поради отказа на ВиК – Берковица, а това обрича на невъзможност да се инвестира за подобряване на ВиК мрежата в цялата област.

В тази връзка представителят на Община Монтана и председател на Общинския съвет Иво Иванов, предложи общините – членове на асоциацията да излязат с обща позиция за законодателни промени, с които да отпадне изискването консолидирането да е възможно само в случаи на 100% изявено желание на общините.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.