Позиция на ръководството на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“- Монтана по повод публикация в „Монтана 24“

Болницата в Монтана

В публикувана на сайта www.montana24.net информация за някакви нередности при получаване и разходване на средства от НЗОК, за които имало проверка от отдел “Корупция” на ГДБОП,  е замесено неправомерно и манипулативно името на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД-Монтана.

В публикацията си горепосоченият новинарски сайт прави интерпретация на информация от официалната страница на МВР, в която никъде не е посочено името на нашата болница. Там в този списък под номер 61 е посочено, че събирането на данни, цитираме “за получени неследващи се парични суми в големи размери от бюджета на здравноосигурителната каса, чрез използване на документ с невярно съдържание касае  МБАЛ в гр. Монтана”

По повод изнесените неистини, изпълнителният директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев “АД-Монтана д-р Тодор Тодоров заявява следната официална позиция от името на ръководството на болничното заведение:

“МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД-Монтана е отговорен партньор на НЗОК с коректни взаимоотношения, доказани във времето.

Със заповед на управителя на НЗОК от 8 до 12 ноември 2021 г. е извършена проверка в болницата относно сключените договори за лечебна дейност, за доставка на медицински изделия, за осигуреност с персонал, за отуснати лекарства и медицински изделия от болничната аптека, която е констатирала, че няма нарушения. На случаен принцип е направена и внезапна проверка за оказвана медицинска помощ, която също не е установила нарушения. Проверявани от касата изцяло са месеците юни, юли и август миналата година, като са проверени общо 265 броя клинични пътеки, с констатирани несъществени нарушения само при две от тях, неизискващи дори възстановяване на суми към касата, което е рутинна дейност в болниците. Многократно са извършвани проверки от РЗОК-Монтана за планова и спешна дейност, както и за цялостната ни дейност през месец февруари 2022 г., които също са завършили с констатации за несъществени отклонения. Проверявани сме и от Медицински надзор на МЗ без да са констатирани нарушения. До момента нямаме никаква информация за провеждано разследване от страна на прокуратурата. Подчертаваме също, че на проведеното неотдавна общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД бяха приети без забележки финансовият отчет и консолидираният финансов отчет за 2021 г.

Затова считаме за напълно некоректно използването на името и публикуването на снимка на нашето лечебно заведение като илюстрация на изнесената информация в сайта Монтана24. Нет.

Ръководството обмисля да потърси отговорност за изнесената от сайта невярна информация и направените неприятни внушения, уронващи авторитета на нашето лечебно заведение.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.