Спад на криминалните престъпления с 25% през месец март

Син преби майка си във Вършец

През месец март т.г. на територията на област Монтана са регистрирани 109  криминални престъпления /спрямо 146 за март 2021 г./, което е намаление с 25 %,  съгласно данните на АИС „Полицейска статистика“. При разкриваемостта на  криминалните престъпления през месеца се отчита ръст от около 2 % спрямо март на предходната година.

Престъпления против собствеността – намаление с около 59 %, в сравнение с предходната година / 20 криминални престъпления, при 49 през март 2021 г./.

Престъпления против личността през месец март 2022 г. бележат лек спад около 7 %  в сравнение с март на 2021 г. / 12 престъпления, при 13 през 2021 г./.

Грабежи – няма регистрирани грабежи, при 2 за март 2021 г. 

Кражби – намаление с около 55% / 17 , срещу 38 за март 2021 г./.

Измами –   2 регистрирани измами за месеца / при 1 измама за 2021 г./. 

Умишлени убийства – през март 2022 г. няма регистрирани  умишлени убийства, при липса на такива за същия период на 2021 г.

Посегателства спрямо МПС – 3 регистрирани престъпления през март 2022 г., при 2 престъпления през 2021 г.

Палежи – 10 за март 2022 г., срещу 6 регистрирани за месец март 2021 г.

Наркотици – регистрирани за месец март 2022 г. са 11, срещу 5 за същия период на 2021 г.

За периода януари – март 2022 г. на територията ОД МВР Монтана са регистрирани 363 престъпления, при 444 за 2021 г., което е спад с около 18 %. Разкриваемостта на криминалните престъпления е около 43,5% спрямо 37,4% към същия месец на предходната година – което е ръст от около 6%.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.