Търсят водач на групи в „Палеопарк“ – Вършец

Търсят водач на групи в

Община Вършец обявява две свободни работни места за длъжност водач на групи в „Палеопарк – Вършец“.

Минимални изисквания:

Средно образование;

Владеене на базов английски език;

Да притежават отлични комуникативни умения и желание за работа в екип;

Да притежават организационни умения за работа в динамична среда;

Осигурява се трудов договор с целогодишна заетост;

Конкурентно възнаграждение;

5 дневна работна седмица с 8 часов работен ден, при съобразяване с работното време на Палеопарка;

Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление за участие; 2. Професионална автобиография; 3. Копие на документ за завършено образование;

Място и начин за подаване на документите:

1. Сканирани на официалния имейл адрес на Община Вършец: admin@varshets.bg или 2. Депозирани в деловодството на Община Вършец на адрес: 3540 гр. Вършец, бул. „България“ 10, от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Срок за подаване на документите: 13.05.2022 г. С кандидатите ще бъде проведено интервю-събеседване. За допълнителна информация: Татяна Петрова, 0885 561615.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.