Спират газоподаването в Монтана до четвъртък за небитови потребители

Спират газоподаването в Монтана до четвъртък за небитови потребители

Във връзка с необходимостта от разширяване на мрежата и свързани с това неотложни ремонтни дейности на участък от газопреносната мрежа, считано от 7:00 ч. на 18.04.2022 г. (понеделник) до 07:00 ч. на 21.04.2022 г. (четвъртък) държавният системен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ще преустанови временно газоподаването към потребителите на природен газ на територията на гр. Монтана.

Предприети са необходимите действия, за да осигури алтернативно захранване на своята газоразпределителна мрежа с природен газ и да не допусне спиране на газоподаването към своите битови потребители и присъединените към мрежата лечебни и здравни заведения.

По думите на кметът на града Златко Живков газ ще има и за хлебопроизводителите в града.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.