Засилват охраната на нивите и селскостопанската продукция

Засилват охраната на нивите и селскостопанската продукция

Съвместните действия за опазването на селскостопанската продукция и тази година ще бъдат реализирани от екипи на Зонално Жандармерийско Управление – Монтана, Граничен Полицейски Участък – гр. Чипровци и 4-те Районни управления в областта. В изпълнение на предприетите мерки се провеждат работни срещи с частни охранителни фирми, изпълняващи дейност по охрана на селскостопанско имущество, с кметове и кметски наместници, председатели на земеделски кооперации и управители на фирми. Обсъждат се мерки и начини за охраната на складовите бази, в които се съхранява продукцията.

В малките населени места и вилни зони полицейските наряди ще следят за недопускане на престъпни посегателства и палежи в земеделските блокове. На полицейските и младши полицейски инспектори е поставена задача да инструктират полските пазачи, назначени от кметовете по места.

През целия селскостопанския сезон ще бъдат извършвани проверки на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция. Засилен ще е контролът при проверките на извънгабаритна земеделска техника и прикачения към нея инвентар и ремаркета, обозначаването им със светлинна сигнализация и светлоотразителни елементи, както и наличие на необходимия брой съпроводителни автомобили. Полицейските служители ще следят за опазването на околната среда от всички участници в движението по пътищата и за укрепването на превозваните товари.

Полицейско присъствие ще има и в обособените пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция. В земеделските райони ще се провеждат специализирани полицейски операции и съвместни проверки с контролните органи на Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция по горите, Държавна комисия за стокови борси и тържища и Териториалната дирекция на НАП.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.