От днес започва изплащането на пенсиите с новото увеличение

Нови изисквания за възраст и осигурителен стаж при пенсиониране от 1 януари 2023 г.

Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2021 г. включително, се увеличават от 1 юли 2022 г. въз основа Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2022 г., обн. ДВ, бр. 51 от 1 юли 2022 г., както следва:

I. Пенсии свързани с трудова дейност

1. Пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. се увеличават с 10 на сто.

2. След увеличението в размера на пенсията се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479/30.12.2021 г. (т.нар. ковид добавка) и сумата по §7, ал.1 от ЗБДОО за 2022г. (т. нар. индивидуална допълнителна сума), ако има такава.

3. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) при пълен осигурителен стаж от 1 юли 2022 г. става 467.00 лв. Спрямо него са определени и новите минимални размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност.

4. Минималната пенсия за непълен стаж се увеличава на 396.95 лв (85% от 467,00 лв).

II. Пенсии несвързани с трудова дейност

С Постановление на Министерския съвет № 147 от 1 юли 2022 г. (ДВ, бр. 52 от 5 юли 2022 г.) е определен нов размер на социалната пенсия за старост – 247.00 лв. месечно, считано от 01.07.2022 г. Във връзка с това размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, които се определят в процент от социалната пенсия за старост, също се изменят, считано от 1 юли 2022 г.

III. Максималният размер на пенсиите за периода от 1 юли до 30 септември става 2000 лв., а от 1 октомври до 31 декември 2022 г. – 3400 лв.

Изплащането на пенсиите ще започне от днес /07 юли/ до 20 юли вкл. Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено по изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли.

За новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на НОИ, или при поискване от териториалното поделение на НОИ – Монтана.

В Област Монтана броят на пенсионерите през месец юли 2022 г. е 40824. Общата сума, която ще бъде изплатена чрез териториалното поделение на НОИ – Монтана е в размер на 25 071 266 лв.

Пенсия в минимален размер получават 8030 пенсионери, от тях 3337 мъже и 4693 жени.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.