35 точки ще разгледат днес на сесия общинските съветници в Монтана

Общинският съвет ще приеме Програма за управление на отпадъците

Общо 35 точки са включени в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет – Монтана. Тя ще се проведе на 26 юли /вторник/ от 14:00 часа в Младежкия дом.

На нея ще бъде разгледано изпълнението на бюджета на Община Монтана за първото полугодие. Инж. Иво Иванов – председател на Общински съвен – Монтана, ще отчете дейността му същия периода. Тема на редовното заседание ще бъдат и отчетите за шестмесечието на общинските дружества – „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД, „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД, „Технологичен парк” ЕООД, „Общински пазар” ЕООД.

Съветниците ще гласуват и актуализиран Ценоразпис на услугите в радостното бюро в Общинско предприятие „Обреден дом”. Предвижда се завишаване на цените най-вече на сватбените ритуали с фолклорен елемент. Промяната е съобразена не само с пазарния принцип и завишеното търсене на тази конкретна услуга, но и с нарастването на разходите на дружеството като следствие на увеличението на цените на горивата, електрическата енергия, материалите и минималната работна заплата. При изпълнението на радостните ритуали участват танцьори, певици и други, чието възнаграждение се договаря ежегодно и е съобразено с минималната работна заплата.

Очаква се да бъде одобрено предложението улици в с. Благово да бъдат именовани „Синчец”; „Крайна”; „Велина” и „Здравец”.

Голяма част от точките, включени в дневния ред на последната за политическия сезон сесия, са свързани с устройство на територията и управление на общинската собственост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.