Езиковата гимназия посрещна гости от 3 държави (СНИМКИ)

Езиковата гимназия посрещна гости от 3 държави

Гимназия с чужди езици „Петър Богдан“ – Монтана, бе домакин на среща по мобилност с ученици и учители от България, Италия, Полша и Румъния.

Акцент в срещата бяха обученията на представители на партньорските училища от четирите държави. Те бяха проведени от Александър Тодоров – психолог, завършил Университета Дънди в Шотландия. Във втория модул на обучението „Лидерство и развитие на лидерски умения преподавател беше Мария Дерижан от Учебно-образователен център „Щастие” – София.

Уъркшопите допринесоха не само за това участниците за осмислят важността на меките умения и необходимостта от тяхното развитие, но и да ги надградят. Бе поставен акцент върху развитието на емоционална интелигентност, работата в екип и лидерските умения. Самите участници се включиха в обученията с презентации.

Възпитаници на езиковата гимназия в Монтана представиха темата „Как да бъдеш лидер?“, а румънските младежи допълниха знанията с препоръка как да се развият лидерски умения като залог за бъдещи успехи. Екипът от Италия описа правилата за ефективна работа в група. Момичетата и момчетата от Полша насочиха вниманието към проблема „Как да разпознаеш лошия мениджър?“.

Дейностите, осъществени в четирите партньорски държави, насърчаваха развитието на креативността и въображението, междуличностната сензитивност и самоконтрола при общуване, водене на преговори и убеждаваща комуникация, сътрудничество и подкрепа, решаване на проблеми и вземане на решения.

В свободното от обучения време гостите от трите европейски държави се запознаха със забележителностите на Монтана и региона. Те посетиха Клисурския и Чипровския  манастир, Белоградчишките скали и пещерата Венеца.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.