В Георги Дамяново обсъдиха проблема с лошото качество на водата

В 10 села от област Монтана водата не е годна за пиене

Множество проблеми, свързани с качеството и количеството на водата в територията на община Георги Дамяново, наложиха работна среща с участието на областния управител Валери Димитров. Срещата се състоя по инициатива на местната власт и се проведе на място, заедно със служители на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация (АВиК) към Областна администрация – Монтана, управителя на ВиК – Монтана инж. Валери Иванов и служители в дружеството.

По отношение на дебита са засегнати най-вече селата Видлица и Чемиш. Предложението на кмета Нина Петкова е към водоизточника във Видлица да бъде изградена помпа, с цел увеличаване на налягането в Чемиш.

Лошото качество на водата касае Георги Дамяново и Меляне. Районът е водосбор и при по-обилни валежи е с голяма мътност. Допълнителен фактор за увеличаването й е липсата на естествен филтър, който се осигурява от дърветата, отбелязаха участниците в срещата.Според инж. Параскев Торбов от АВиК ефективното решение е чрез съоръжения, подобни на пречиствателна станция, за които ще се използва пясък. Вариант е и сондаж за изкарване на подземните води, които са по-чисти. Възобновяването на водопровода от Дълги Дел на тоя етап не е възможно поради съдържанието на арсен.

Почти напълно е изградена канализацията в Копиловци, съобщи Нина Петкова. Пречиствателната станция там ще заработи след изпълнение на предписанията до Община Георги Дамяново, която е бенефициент на проекта. Това ще стане до края на тази или началото на следващата година.

В най-бързи срокове трябва да бъдат почистени, оградени и обозначени като санитарни зони и каптажите в различните населени места в региона, напомни Валери Димитров. Предписания за това са дадени от АВиК до съответните кметове на общини и до ВиК – Монтана.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.