Общинският съвет ще приеме Програма за управление на отпадъците

28 точки ще разгледат общинските съветници на Монтана в четвъртък

Редовното заседание на Общински съвет – Монтана ще се проведе на 13 септември 2022 г. /вторник/ в Младежкия дом. То ще започне в 14 ч. Дневният му ред включва 20 точки, свързани с рутинни задължения на местната власт.

На сесията ще бъде приета и Програма за управление на отпадъците на Община Монтана за периода 2021 – 2028 г. Тя обхваща всички дейности, които са задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към тях. Целта й е намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци и изпълнение на нормативните изисквания при справедливи разходи за гражданите.

Съветниците ще гласуват разрешение за формиране на паралелки в общински училища с брой ученици под нормативите за минимален брой. Тъй като училището в с. Д-р Йосифово бе закрито, Общинският съвет ще даде карт-бланш за прехвърляне на неговото имущество от баланса на ОУ „Христо Ботев“ в баланса на кметството в селото.

Предстои да бъдат определени и имена на улици в град Монтана и в с. Безденица.

Останалите точки от дневния ред на сесията касаят теми като устройство на територията и управление на общинската собственост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.