Полицията с акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Полицията с акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Традиционната полицейска акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ се провежда през месеците септември и октомври. Тя е изпълнена с множество превантивни мероприятия с цел гарантиране сигурността на децата и обезпечаване безопасността на участниците в движението по пътната и уличната мрежа в районите на детските градини и училищата.

От началото на септември служителите на ОДМВР Монтана и РД ПБЗН Монтана са извършили проверки на сигурността на сградите на училищата, детските градини и сградите с учебна дейност в областта. Проведени са също и работни срещи с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в учебните заведения. В дните преди първия учебен ден е направен оглед на пътните участъци около учебните заведения – проверени са пешеходните пътеки, тяхното осветление и изграждането им съгласно нормативните изисквания.

Проверена е сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради на детските градини и училищата и пешеходните ограждения /парапети/ от висок или нисък тип, които не позволяват пресичането на уличните платна на нерегламентираните места. Направен е оглед и на обезопасеността на входовете на всички детски градини и училища. Проведени са срещи с представители на общините за планиране на мерки за опазване на обществения ред и сигурността на учениците и децата в областта.

Специализирани полицейски операции за контрол над пешеходното движение ще бъдат проведени в дните от 14 до 16 септември в област Монтана. Полицейските екипи ще бъдат разположен в рисковите за пешеходци участъци – особено в районите на детски градини, училища, детски площадки, паркове и градини, спортни зали и стадиони/площадки и други обекти и места, посещавани от деца и придружаващи ги възрастни. Часовете за контрол ще бъдат съобразени с интензивността на движението и посещаемостта на обектите.

В първия учебен ден – от 07,30 ч. до приключване на мероприятията по откриване на новата учебна година, служебните автомобили, ангажирани с охрана на обществения ред и безопасност на движението, ще бъдат с включена светлинна сигнализация – сини лампи. Служителите, подпомагащи пътното движение, ще регулират трафика на автомобили и пешеходци, с цел осигуряване на безопасното пресичане на децата и техните придружители.

С първокласниците и техните родители ще бъдат провеждани беседи за рисковете при тежки пътни произшествия с участието на деца. По съгласувани с РУО Монтана графици през учебната година са планирани беседи на пътните полицаи с учениците и техните родители за правилата за безопасност на пътя.

През цялата учебна година ще бъдат извършвани системни проверки в питейни и увеселителни заведения, при които ще се контролира спазването на Закона за закрила на детето. Проверки ще има и в търговски обекти в близост до детски градини и училища с цел недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни. Полицейски наряди следят и за недопускане разпространението на наркотични вещества в районите на учебните заведения.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.