Вижте всички секции за гласуване за хора със затруднено придвиждане или увредено зрение

117 128 е броят на избирателите в област Монтана

Мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват и да се придвижват в изборния ден на територията на Област Монтана по общини, както следва:

I. Община Берковица секция №120200004 в гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков” 4 /пенсионерски клуб/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заявки за помощ в деня на изборите се приемат от 07:30 ч. до 18:45 ч. на тел: 09513/89101 и 0953/89156.

II. Община Бойчиновци секции 120400001 в гр. Бойчиновци, ул. “Г. Генов” 2 /помещение на бившата аптека/ и № 120400015 в с. Лехчево, пл. „Девети септември” 7 /читалището – клуб на пенсионера, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Предварителни заявки за помощ в деня на изборите се приемат всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на тел: 09513/2315

III. Община Брусарци секция № 120700007 – с. Крива бара, Клуб на пенсионера, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявки за помощ в деня на изборите се приемат  на тел: 09783/2311 и 0878740894.

IV. Община Вълчедръм секция №121100006 в гр. Вълчедръм, ул. “Самуил” 51 /Дом за пълнолетни лица със сетивни увреждания/, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

V. Община Вършец секция 121200003 в гр. Вършец, Ул. „Република” 94 (сградата на Читалище „Христо Ботев 1900”) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Тел: 09527/2222 и 0879299989

VI. Община Георги Дамяново секции  121400002 в с. Гаврил Геново и № 121400011 в с. Меляне за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Лица, които желаят да гласуват в двете секции могат да заявят желанието си в общинска администрация Георги Дамяново, с адрес: с. Георги Дамяново, ул. Единадесета № 2 и на тел: 095512220 във времето от 07:00 ч. до 17:00 ч. на 02 октомври 2022 г.

 VII. Община Лом секция  122400014, Клуб на пенсионера с адрес: гр. Лом, ул. „Кирил Петров“ №7, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Тел: 09718/69116 – дежурна в община Лом; 0971/69143 – ЕСГРАОН община Лом

 VIII. Община Медковец секции  122600003 в с. Медковец, ул. „Г. Димитров” 23 – читалище „Развитие“ и № 122600006 в с. Расово, ул. „Г. Димитров” 55 – клуб на пенсионера за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявките ще се приемат всеки работен ден, включително 1 октомври 2022 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч.  на тел: 09727/2096 и 09727/2323 – с. Медковец и на тел: 0885318960 – с. Расово

IX. Община Монтана секция  122900021 в гр. Монтана, бул. “Трети март” 98 /Младежки дом/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявките за помощ и за придвижване до избирателната секция могат да се правят в изборния ден в Общинска администрация Монтана, ул. Извора 1 и на тел: 096/394 247, 096/394 265 и 096 /394 270.

X. Община Чипровци секция  123600002 в гр. Чипровци, сградата на община Чипровци, фоайето на Ритуалната зала за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявки ще се приемат на тел: 09554/2828 и 0878100958 от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. всеки работен ден и през целия изборен ден.

XI. Община Якимово секции  123800002 в с. Якимово – клуб на пенсионера, ул. „Георги Димитров” 115,  123800006 в с. Дългоделци – многофункционален център, ул. „Георги Димитров“ 79  ” и  123800009 в с. Комощица, административна сграда на кметството, ет. 1, ул. „Кирил и Методий“ 2 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заявки за помощ в деня на изборите ще се приемат на тел: 0894 40 83 55 и 09742/9907 в общинска администрация от 07:00 до 18:30 ч., а по кметствата: с. Дългоделци – 0889237704 и с. Комощица – 0898481343.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.