Спокойна е обстановката в началото на изборния ден в област Монтана

Спокойна е обстановката в началото на изборния ден в област Монтана

378 служители от структурните звена на ОДМВР Монтана, РД „ПБЗН” Монтана, ЗЖУ Монтана, ГД „Гранична полиция” и базата на Главна дирекция „Национална полиция” в Берковица са ангажирани със сигурността на местата за гласуване в изборния ден. Външната охрана на местата за гласуване, изборните книжа и техническите устройства за гласуване е поета от служителите на МВР след запечатването на изборните секции от 18,00 ч. на 01.10.2022 г. и ще продължи до приключване на гласуването.

Служителите на реда ще следят в местата за гласуване да не влизат лица, които носят оръжие или предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и лица в явно нетрезво състояние. Не се допуска внасянето на обемисти пакети и багаж. Забранено е паркирането на моторни превозни средства в непосредствена близост до секциите, както и оставянето на вещи без надзор. При необходимост полицейските служители ще се намесват за възстановяване на реда, ако за това има решение на съответната избирателната комисия.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ ще работят днес от 08.30 ч. до 19.00 ч. и ще издават удостоверения с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/90 112 98, както имейл izbori2022@mvr.bg.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.