Кметове се безпокоят заради забавяне на важни европейски проекти

Златко Живков

Забавянето на европейските проекти от програмния период 2021-2027 година и от Националния план за възстановяване и устойчивост е  основна тема, обсъждана на управителния съвет на Националното сдружение на общините в република България, съобщи кметът на Монтана Златко Живков.

Заседанието се проведе в четвъртък, в Панагюрище. Единствените програми, по които се работи са програмата за храни и основно материално подпомагане и Програмата за развитие на човешките ресурси  

Кметовете се безпокоят, че непрекъснатите рокади в държавната власт влияят негативно върху процеса на усвояване на европейските средства.

Около 5,8 милиарда лева могат да стигнат до общините по проекти от националния план за възстановяване и устойчивост. Най-голям интерес предизвикват тези свързани със санирането на сгради. Още  20 милиона са заделени за дигитализиране на информационните масиви на общините. Това са регистрите с актовете по гражданско състояние. Другите обсъждани проекти от плана са цифровата трансформация на българските пощи и предоставяне на комплексни услуги, ремонтирането на пощенските сгради във всички населени места с население  над 500 жители. Общините ще работят съвместно с Министерството на електронното управление за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура, уточни кметът на Монтана.

Друг проект по плана, които предизвиква интерес е за развитието на извънболнична помощ като се  създадат амбулатории и консултативни медикосоциални звена за профилактика в труднодостъпни населени места с население над 100 души на територията на цялата страна. Има още много неясноти каква ще е ролята на общините в този процес, коментира още Живков.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.