Намаляват драстично криминалните престъпления в областта

Намаляват драстично криминалните престъпления в областта

През месец септември т.г. на територията на област Монтана са регистрирани 85 криминални престъпления /спрямо 139 за септември 2021 г./, което е намаление с около 38,8%,  съгласно данните на АИС „Полицейска статистика“.

Престъпления  против собствеността – намаление с около 31 %, в сравнение с предходната година /  31 криминални престъпления, при 45 през септември 2021 г./.

Престъпления против личността през месец септември т.г. бележат  спад от 7 пъти  в сравнение със септември на 2021 г. / 2 престъпления, при 14 през 2021 г./.

Грабежи – през месеца няма регистрирани грабежи, при 2 грабежа за септември на 2021 г. 

Кражби – намаление с около 51 %/ , 19 кражби срещу 39 за септември 2021 г./.

Измами – няма регистрирана измама за месец септември т.г., / при 2 измами за 2021 г./. 

Умишлени убийства – през периода септември 2022 г. няма регистрирано умишлено убийство, при 1 за същия период на 2021 г.

Посегателства спрямо МПС – 1 престъпления през септември 2022 г., при 3 престъпления през септември на 2021 г.

Палежи – 3 за септември 2022 г., срещу 5 регистрирани за месец септември 2021 г.

Наркотици – регистрирани за месец септември 2022 г. са 9 престъпления, срещу 10 за същия период на 2021 г.

За периода януари – септември 2022 г. на територията ОД МВР Монтана са регистрирани 1 170 криминални престъпления, при 1 341 за 2021 г., което е спад с около 12,2 %. Разкриваемостта е около 46,3%

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.