НАП Монтана събра над 1 милион лева задължения

Полицията разследва купуване на гласове

Публичните изпълнители от офиса на НАП Монтана събраха 1,1 млн. лв. просрочени задължения от получателите на обществен ресурс за третото 3-месечие на годината. Почти 1 060 000 лв. от задълженията са внесени след наложен запор, а близо 105 000 лв. са платени доброволно. 

С цел повишаване на събираемостта на публичните задължения на лица – изпълнители по договори, възложени от разпоредители с бюджетни средства и по проекти по оперативни програми от Европейски фондове, НАП получава информация за предстоящи плащания от държавата към частни субекти чрез автоматизираната система „РМС Плащания“. 

Системата изисква преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или друг получател на обществени ресурси, да се провери дали дружеството има неплатени данъци, осигуровки или други публични задължения. Ако бъдат установени такива, публичните изпълнители на НАП могат да използват цялата или част от сумата на обществения ресурс, за да бъдат погасени дълговете на задължените лица към бюджета.

При уведомяване на приходната администрация и в случаи на непогасени публични задължения, Агенцията налага своевременно обезпечителни мерки, с приоритет върху вземанията по съответните сключени договори.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.