Община Монтана обнови сграда на социална услуга (СНИМКИ)

Община Монтана обнови сграда на социална услуга

С водосвет, много гости и цветя бе открита новата офис сграда на социалната услуга „Асистентска подкрепа” в Монтана.

„Тя е една от многото  социални услуги, развивани общината,  заяви кметът Златко Живков. Той припомни историята  на тази сфера в управлението от 2000-та година насам. Тогава имаше само 2 социални услуги – социалният патронаж, който работеше с 50 на сто от капацитета си. Същото беше и в домът  за възрастни хора в село Горна Вереница. Сега общината развива 21 социални услуги, които се ползват от 2000 потребители. Около 600 са хората, които работят в социалните  комплекси, защитени и преходни жилища, центрове за временно настаняване и центрове от семеен тип, дневни домове за деца и младежи с увреждания, домашния социален патронаж, дома за възрастни хора, центъра за обществена подкрепа, кризисния център, звеното „Майка и бебе” и др.

„Избрахме не случайно Димитровден за откриването на сградата, защото в българската традиция на този ден са завършвани строените къщи през годината”, заяви директорът на Домашния социален патронаж Димитрина Колова.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, въведена през 2021 година. Тя включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и възрастни с трайни увреждания, с определена чужда помощ, както и на хора в нетрудоспособна възраст, които не могат да се обслужват сами. Това е третият вид услуга, предлагана от социалния патронаж, освен социалната трапезария и диетичния стол. Общо в тях работят общо 105 души, които  и обслужват 1055 потребители.

Асистентите  помагат в  доставката на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, лекарства, плащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги, всичко със средства на потребителите.

В  Монтана „Асистентска грижа” са  ангажирани 50 души. Те се грижат за 165 потребители.  

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.