102 стая в община Монтана стана на 20 години (СНИМКИ)

102 стая в община Монтана стана на 20 години

На 2 декември през 2002 година отваря врата центърът за административно обслужване на община Монтана. Той е създаден по проект на Фондация за реформа в местното самоуправление и Американската агенция за международно развитие. На откриването присъства посланикът на САЩ в България Ричард Майлс и изпълнителният директор на фондацията Гинка Капитанова.

„Монтана бе сред първите 6 общини в страната, в които се реализира този проект, припомни кметът Златко Живков в изявлението си пред журналисти по повод годишнината.  Тогава бе създадена административна  структура, чрез която заявките за услуги на граждани и фирми се подават и получават на едно място, на принцип „едно гише”. Съкратиха  се сроковете за изпълнение, установиха  се ясни правила за координация межди отдели и дирекции. Изградена бе компютърна мрежа със 100 офис точки и въведена  информационно-управленска електронна система от продукти, която позволи автоматизиране на процесите на възлагане, отчитане и контрол на услугите.

Преди 20 години в центъра за административно обслужване се предлагат 80 услуги, днес те са 320. Граждани и фирми се обслужват на четири гишета – 3 деловодни и 1 счетоводно. За периода от 20 години са регистрирани общо 575 737 преписки, от които 408 255 са входящи, 28425 изходящи документи и кореспонденция. Заявени и изпълнени са 4 370 електронни услуги. Средно на ден  в центъра се обработват между 118 до 140 преписки, а за час се обслужват от 15 до 28 души. Най-натоварените месеци са  март, април, юни и ноември. По-малко натоварени са януари, февруари и октомври.

От платени услуги, такси, общински наеми и по-малки продажби на имоти в касата на центъра за 20 години са постъпили 38 498 000 лева.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.