Все повече хора използват електронните услуги на НАП

НАП

Над 120 данъкоплатци и осигурители са посетили офиса на Националната агенция за приходите в Монтана през ноември за потвърждаване на заявления за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги на администрацията, което е с 43 повече в сравнение със същия месец на 2021 г.

Приблизително 2200 клиенти са посетили офиса на НАП в Монтана през ноември, като между 4 и 5 минути е било средното време за изчакване и между 6 и 7 минути за обслужване.  

Над 700 от данъкоплатците и осигурителите са потърсили съдействие за изясняване на здравния си статус, а близо 500 са платили с карта задълженията си през петте физически ПОС терминала. 220 лица са уточнили задължения по справки, получени чрез електронната услуга „Справки за задължения“, 210 са подали декларации и уведомления за трудови договори. Около 120 души са посетили офиса на агенцията в Монтана за издаване на документ, 70 – заради потребност от информация по определен казус, 60 – за получаване на персонален идентификационен код /ПИК/.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.