Такса смет за битови потребители, да остане без промяна ще гласува Общинският съвет

Такса смет за битови потребители, да остане без промяна ще гласува Общинският съвет

Такса смет за граждани, които са битови потребители, да остане без промяна ще гласува Общинският съвет – Монтана на  заседанието си на 22.12.2022 г. Докладната записка на кмета Златко Живков относно приемането на план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне на годишен размер на таксата за битови отпадъци е публикувана на сайта на Община Монтана.

На сесията, която ще започне в четвъртък от 14:00 ч. в Малка зала на Младежкия дом, ще се гласуват и решения за кандидатстване на общината за краткосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „Флаг“ ЕАД. Мостовото финансиране е необходимо във връзка с финализиране на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление, както и за изпълнение на проект за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението в ж.к. „Младост“.

С решение на съветниците в сгради общинска собственост ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване помещения за два проекта по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

В дневния ред от 22 точки влиза и докладна записка от кмета за вътрешно разместване по бюджета на Община Монтана за 2022 г., както точки, свързани с управление на общинската собственост и устройство на територията.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.