Ученици от ФСПГ „Васил Левски“ започнаха стаж в Окръжен съд – Монтана

Ученици от ФСПГ „Васил Левски“ започнаха стаж в Окръжен съд - Монтана

Ученици от Финансово-стопанската професионална гимназия „Васил Левски“ в Монтана, които се обучават по специалността “Съдебна администрация“, започнаха производствена практика в Окръжен съд – Монтана. Ръководствата на ФСПГ и ОС – Монтана подписаха договор за провеждане на производствената практика и обучението на бъдещите съдебни служители през учебната 2022/23 г.

Според документа 11-те ученици от 10 б клас на гимназия „Васил Левски“  в продължение на  32 часа през учебната година  ще се запознаят и ще придобият практически умения  за отговорната професия на съдебни служители. По време на стажа си те ще присъстват, проучат и участват в дейността на регистратура, деловодство и архив, ще се запознаят подробно с  документите, които  се изготвят, с обработката на делата и ще проследят пътят на едно дело от постъпването му в съда до неговото приключване и архивиране.

Бъдещите съдебни служители  ще опознаят и  специфичната работа на съдебните секретари, като ще имат възможност да присъстват и в реални съдебни заседания, за да видят как се изготвят протоколите, призовките и съобщенията до страните.  В първите часове на стажа си учениците с преподавател Мариела Митова бяха инструктирани за спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, запознаха се с правилника за дейността  и вътрешния трудов  ред в съда и научиха повече за историята на съдебната система и структурата и моделите на управление в съда.

Възпитаниците на ФСПГ „Васил Левски“  от специалността „Съдебна администрация“ ще участват и в срещи, разговори и лекции, организирани от Окръжен съд – Монтана по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, както и в други инициативи и изяви, свързани със съдебната система  и диалога й с обществото.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.