Увеличават помощите за хора с трайни увреждания с 22%

Увеличават помощите за хора с трайни увреждания с 22%

Месечната финансова подкрепа за 670 000 хора с трайни увреждания се увеличава с 22% от 1 януари 2023 година. Ръстът е резултат от повишаването на линията на бедност от 413 на 504 лева от същата дата.

Съгласно Закона за хората с увреждания конкретният размер на помощта е процент от нейната стойност и се определя в зависимост от степента на увреждането.

Хората с над 90% увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, ще получават 287,28 лв. месечно – с 52 лв. повече отколкото в момента.

За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, месечната финансова подкрепа ще се увеличи с близо 30 лв. и ще достигне 151,20 лв.

Хората с над 90% увреждане ще получават по 126 лв. Хората с от 71 до 90% степен на увреждане ще получават по 75,60 лв. на месец, а тези с между 50 и 70,99% степен на увреждане – по 35,28 лв.

Месечната финансова подкрепа се изплаща от Агенцията за социално подпомагане съгласно Закона за хората с увреждания. Новият по-висок размер на помощите за месец януари 2023 година ще бъде изплатен през февруари. През януари хората ще получат месечна финансова подкрепа за декември 2022 година, която ще е в досегашния си размер.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.