Нови изисквания за възраст и осигурителен стаж при пенсиониране от 1 януари 2023 г.

Нови изисквания за възраст и осигурителен стаж при пенсиониране от 1 януари 2023 г.

От 01.01.2023 г. изискванията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на масовата трета категория труд се променят, както следва:

Мъжете ще могат да се пенсионират при навършени 64 години и 6 месеца и ако имат осигурителен стаж от 39 години и 4 месеца. Възрастта за пенсиониране на жените нараства на 62 години, а изискването за осигурителен стаж е 36 години и 4 месеца.

Когато лицата не отговарят на посочените по-горе условия, те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 67 години, ако имат  най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

През 2023 г. се запазва и правото на ранно пенсиониране на лицата до една година преди навършване на възрастта им, при наличие на изисквания осигурителен стаж. От тази възможност може да се възползват жените навършили възраст 61 години при стаж 36 години и 4 месеца, както и мъжете на възраст 63 години и 6 месеца с наличен стаж от 39 години и 4 месеца. Тази пенсия се отпуска пожизнено с намаление от 0,4% за всеки месец недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по общия ред.

Изплащането на пенсиите и добавките за м. януари 2023 г. ще се извърши в периода от 9 януари (понеделник) до 20 януари (петък). Пенсиите на пенсионерите, които се получават по банков път, ще бъдат преведени на 9 януари 2023 г., а изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва по предварително  изготвен и обявен от тях график.

Към настоящия момент броят на пенсионерите в област Монтана е 40 632. Изплатената сума за пенсии и добавки през м. януари е в размер на 26 467 843 лв.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.