Какво печелите, когато работите декларирано? (ВИДЕО)

работа

Предлагат ви да поработите известно време без договор, за да проверят дали се справяте с работата? Не се съгласявайте, защото така ще загубите трудови и осигурителни права. А ако работодателят реши да ви излъже и да не ви изплати възнаграждението, за което сте се разбрали устно, не можете да докажете правата си, тъй като те не са договорени писмено, и не можете да получите ефективна защита от контролните органи.

Законният начин, по който работодателят може да провери качествата ви, е да сключи с вас трудов договор със срок на изпитване. След изтичане на срока на изпитване, ако договорът не е прекратен, той става безсрочен.

Какво печелите, когато работите на светло, и какво губите, когато трудът ви е недеклариран, как да си търсите правата, когато те са нарушени, са само част от съветите, които Главна инспекция по труда отправя към бъдещите и настоящите работници и служители чрез кампанията си „Достоен труд – от теб зависи“. Тя е насочена към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Информацията е поднесена атрактивно чрез серия видеа, брошури и ръководства, които са свободно достъпни на сайта на Агенцията.

Информационните материали са разработени в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. В тях е представена полезна информация за трудовите договори, работното време и почивките, заплащането на труда, за работата на непълнолетните лица и хората с намалена работоспособност. Обърнато е внимание на сезонната работа, командироването и изпращането на работници и служители. Разработени са материали и за административното обслужване на Инспекцията по труда. Цялата информация за проекта е свободно достъпна в секцията „Дейност“, рубриката „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://www.gli.government.bg/bg/node/11819

Какви са ползите от декларирането на труда, вижте във видеото.