Искате да наемете работник от страна, извън ЕС – вижте това ВИДЕО

Кризата на пазара на труда в България често принуждава работодателите да търсят служители от чужбина. Понякога това е за дългосрочна заетост, по-често обаче работници се търсят само за сезонна работа – например за хотели край морето.

Според българското законодателство работници от държави, извън ЕС, могат да пребивават и да полагат сезонен труд до 9 месеца за всеки период от 12 месеца, разясняват от  Главна инспекция по труда в информационните материали, разработени за кампанията „Достоен труд – от теб зависи“. Тя е насочен към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство. Информацията е поднесена атрактивно чрез серия видеа, брошури и ръководства, които са свободно достъпни на сайта на Агенцията.

Информационните материали са разработени в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. В тях е представена полезна информация за трудовите договори, работното време и почивките, заплащането на труда, за работата на непълнолетните лица и хората с намалена работоспособност. Обърнато е внимание на сезонната работа, командироването и изпращането на работници и служители. Разработени са материали и за административното обслужване на Инспекцията по труда.

Цялата информация за проекта е свободно достъпна в секцията „Дейност“, рубриката „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://www.gli.government.bg/bg/node/11819

Как да работим в България, ако идваме от държава, извън ЕС, вижте във видеото.