Мъжете емигрират по-млади и по-често от жените

Софтуер брани трудовите права на работниците

Българският мъж емигрира по-често от жена си. Това сочи проучване на Главна инспекция по труда по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

Цялото изследване може да бъде видяно тук или в сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), в секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“, подрубрика „Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508 Публикувано е към Цел № 6 „Извършване на национални социологически проучвания по въпроси, свързани с недекларирания труд и работата в чужбина“.

Според данните в чужбина работят хора на всякаква възраст – от 18 до 55. Преобладават обаче активните българи над 30 години, със средно образование, основно от бедните региони като Северна илиЮжна България. Мъжете, работещи зад граница, преобладават в съотношение 53%:47%, но делът на жените постепенно расте с нарастване на възрастта, като при възрастовата група 46 – 55 години те вече доминират.

Единадесет области у нас са най-големите „донори“ на работна сила. Над 5 на сто от населението на Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Разград, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково е заминало зад граница през последните 10 години.

Заплатата е най-важната причина, заради която българите заминават да работят в чужбина. Според данните близо 96 на сто от трудовите мигранти очакват по-високи заплати от тези в страната ни и се надяват да натрупат спестявания, които ще им помогнат в бъдеще. Любопитното е, че тази мотивация не зависи от образование, материално положение и населено място.

През последните години делът на хората, които заминават зад граница бележи тенденция на спад. Като част от причините за това се посочват наложените ограничения покрай коронавируса и рецесията в Европа в резултат на пандемията и на войната в Украйна.

Предпочитаните държави за полагане на труд през последните пет години са основно държави от ЕС. Водещи са Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия, Австрия, Франция и Чехия.