Половината от новите читатели на библиотеката в Монтана са деца

Половината от новите читатели на библиотеката са деца
Снимка: РБ "Гео Милев"

Регионална библиотека „Гео Милев“ приключи 2022 г. с библиотечен фонд, наброяващ 190 000 документа – книги, периодични и графични издания, електронни и магнитни носители на информация, ноти, картини. Само през изминалата година новите книги, получени в библиотеката са над 3800 т., на стойност 53 хил. лв.  Новите заглавия са от областта на обществените науки, изкуствата, историята и съвременна художествена литература за деца и възрастни. Обогатяването и поддържането на актуален книжен фонд е осъществено чрез закупуване на книги с финансови средства от бюджета на библиотеката, спечелен Проект на Министерството на културата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и дарения от издателства, автори, институции и читатели.

          Библиотеката е привлякла 2138 читатели, като една втора от тях са в детска възраст. По-четящата група от населението отново са жените – 1405, срещу 694 мъже – читатели. 

        Посещенията в библиотеката са над 18 000. Посещаемостта е 8.42, което показва колко пъти един читател е посетил библиотеката през годината. Читаемостта е 30,54. Тя показва колко документи средно е използвал един читател през годината. Статистиката показва, че читатели на библиотеката са 4% от населението на региона.

         През 2022 г. са раздадени общо над 65 300 носители на информация, от тях 62511т. книги, 2183 периодичните издания и 466 СD, аудиокасети, стандарти, нотни и графични издания. Според съдържанието, най- голям дял се пада художествената литература -25 118 т, следвана от детска худ. литература, култура и обществени науки.

       Библиотеката поддържа база данни „Автоматизирана Библиотека“ със   180 хил. библиографски описания на книги, периодични издания, статии и др. носители на информация. През 2022 г., в електронния каталог, са публикувани над 3800 нови библиографски записи. Ежедневно библиотеката добавя средно около 150 записа с библиографска информация в автоматизираната базата данни.

       През изминалата година библиотеката продължи дейността си в предоставянето на справочно – библиографска и краеведска информация на читателите и потребителите от общността. Подготвени са два био-библиографски указатели за творци от нашия град и писмени тематични справки по заявени от читатели теми.

       През 2022 г. се проведе Четвъртата Регионална краеведска конференция „Непознатият  Северозапад“ с участието на историци, краеведи, филолози, общественици и библиотекари от нашия град.

През лятото на 2022 г. излезе от печат сборникът с докладите от Трета Регионална краеведска конференция „Монтана пред погледа на Балкана и ласката на Огоста“, проведена през 2021 г. и посветена на 130 годишнината на град Монтана.

        Осъществяваната от РБ „Гео Милев“ методична дейност е свързана с повишаване нивото на координация и квалификация на работещите в обществените библиотеки от област Монтана. 

       През 2022 г. бе разработен и спечели проект „РБ „Г. Милев“ – съвременен център за координационна, експертно – консултантска, квалификационна и информационна дейност за обществените библиотеки от област Монтана“ към Министерство на културата, на стойност 7200 лева.

В рамките на проекта е закупена озвучителна техника /тонколони ,безжични микрофони и ТV LED SMART със система ANDROID/, с цел иновативно провеждане на мероприятия.

      Внедрени са 2 нови модула към програмния продукт АБ, които ще улеснят автоматизацията на библиотечните процеси. Това са модулите „Регионални дейности“ и „Е-библиографии“.

       През годината е оказана методическа помощ  при реорганизиране на книжния фонд в читалищната библиотека в с. Владимирово. Извършени са експертни консултации в читалищните библиотеки в гр. Върщец, гр. Лом- НЧ „23 ти септември“; с. Комощица, с. Мартиново и с. Трайково.

Библиотечни специалисти от РБ „Г. Милев“ консултираха над 10 читалищни библиотеки в кандидатстването им по проекта  на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Благодарение на това, 15 библиотеки от област Монтана спечелиха проекти и ще обновят своите фондове с нови заглавия. 

        През 2022г. двама библиотечни специалисти от РБ „Г. Милев“ повишиха своята образователна степен.

       В рамките на спечелен проект към Център за продължаващо обучение за библиотекари към ББИА се проведе тридневен семинар на тема „УДК – методика на класифициране“, в който се включиха 12 библиотечни специалисти от региона.

       И през 2023 г. РБ „Г. Милев“ продължава работата си по проекти, в които е страна партньор по Програма на МОН „Библиотеките като образователна среда“-  с ФСГ „Васил Левски”  и 1- во ОУ „Св. Кирил и Методий“- гр.  Монтана.

      През 2022 г. в РБ „Г. Милев“ са проведени над 280 културни събития и инициативи – екскурзии в библиотеката, изложби, витрини, конкурси, конференции, литературни четения, представяне на книги, срещи с писатели, отбелязване на годишнини и др. Културните събития са посетени от над 6 хил. потребители – възрастни и деца от нашия град. Най-голямата част от инициативите на библиотеката са посветени на децата – Маратон на четенето, Забавно лято в библиотеката, Нощ на книгите на Хари Потър, час на приказката, образователни игри, уъркшоп, тематични часове и др.

     Дейността на РБ „Г. Милев“ е представена пред общността и читателите със 138 публикации и 7 интервюта в електронни и печатни медии. 

     В профила на библиотеката в социалната мрежа ФБ са публикувани над 500 текста, 2300 снимки и 19 видео материали. Страницата има над 5хил. последователи, което е с 600 повече от предходната година. Посещенията на страницата за годината са 12 600, а 17 хил. са харесванията  на публикации и снимки.

     Страницата ни в Инстаграм  има вече 158 последователи, с 57 повече от 2021 г. Там са публикувани 480 текста, 1800 снимки и 19 видео материали.   

     Каналът на библиотеката в You Tubе има 100 абонати, 6500 посещения и над 120 часа гледания. Електронната страница на РБ „Г. Милев“ в Интернет е посетена от 2900 потребители.

      Цялостният анализ на библиотечните показатели налага извода, че и през 2022 г. РБ „Гео Милев” продължи да осъществява своята мисия за насърчаване на четенето, за поддържане на интереса към книгата и литературата, за модернизиране на услугите и превръщане на библиотеката в център за информация, образование, култура и социално включване.