Електрохолд продажби стартира кампания „23 киловатчаса подарък“

Електрохолд продажби стартира кампания „23 киловатчаса подарък“

От 1 до 28 февруари 2023 г. всеки клиент на Електрохолд Продажби, който заяви електронна фактура, ще получи като подарък себестойността на 23 киловатчаса електроенергия.

Регистрацията може да се направи на сайта Електронна фактура (electrohold.bg), в търговски център на Електрохолд или на каса на Изипей. Необходимо е клиентът да предостави клиентски номер, код за идентификация (за битови клиенти това са последните 4 цифри от ЕГН на титуляря на клиентския номер, а за стопански клиенти – ЕИК на фирмата) и актуален имейл адрес. Всеки, който се регистрира, ще получи подаръка от 23 кВтч във втората си електронна фактура, издадена след регистрацията.

23 кВтч са достатъчни за приготвяне на 250 кафета, 33 изпирания с автоматична пералня, 178 часа гледане на телевизия или 1 530 зареждания на телефон.

Електронната фактура е напълно безплатна услуга. Тя гарантира защита на личните данни, спестява време и дава възможност за лесно и практично контролиране на разходите.

Над 540 000 клиенти на Електрохолд Продажби вече оцениха удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура. От въвеждането на услугата през 2011 г. до момента с избора си те намалиха използването на хартия с 90 милиона листа, с което спестиха изразходването на 900 милиона литра вода и 1 800 000 кВтч електроенергия.

Информация за кампанията „23 кВтч подарък“ е публикувана на сайта на Електрохолд Продажби –  https://electrohold.bg/bg/sales/kampanii/23-kvtch-podark/.