Важни решения взимат общинските съветници на Монтана в четвъртък

Общинските съветници в Монтана се събират на сесия в четвъртък
Архив: "Монтана 24"

Прогнозните параметри на Общинския бюджет за 2023 г. ще бъдат гласувани на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Монтана. То ще се проведе на 23 февруари /четвъртък/ от 14.00 ч. в Младежкия дом.

Ще бъдат подложени на гласуване предложения за изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Монтана.

Друга важна точка от дневния ред е приемането на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана  за 2023 година.

Очаква се съветниците да одобрят кандидатстването по процедура за предоставяне на средства за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” в изпълнение на инвестиция С4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд” от Плана за устойчивост и развитие.

С Докладна записка от инж. Иво Иванов – председател на Общински съвет Монтана, се  предлага приемане решение за персонална промяна в борда на директорите на извънредно Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.

По предложение на кмета Златко Живков ще се гласува предоставянето на финансова подкрепа на пострадалите от земетресението в съседна Турция в размер на 3000 лв. чрез сметката на БЧК.

Ще бъдат гласувани и предложения за награждаване с Почетния знак на Община Монтана на треньора по баскетбол Славко Димитров и хореографа Стоян Стоянов.

Повечето от останалите от 24-те точки в дневния ред на сесията на местния парламент се отнасят до устройството на територията и управлението на общинската собственост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.