Потребителските организации на Електрохолд навършиха 10 години

Потребителските организации на Електрохолд навършиха 10 години

Над 11 000 казуса и сигнала са разгледали двете звена на Електрохолд за защита на интересите на потребителите – Енергиен омбудсман и Потребителски съвет, за десетте години от тяхното съществуване. Те бяха създадени през 2013 г. с цел да се подобри комуникацията между клиентите и дружествата, които обслужват над 2 млн. клиенти в страната и електроразпределителната мрежа в Западна България.

В резултат на дейността на двете потребителски организации са отправени десетки препоръки и са въведени редица подобрения в практиките на Електрохолд, които доведоха до съкращаване на сроковете за обслужване на клиентите, оптимизиране на процесите и по-добра защита на потребителските интереси.

Позицията Енергиен омбудсман е създадена през март 2013 г., в навечерието на Световния ден на потребителите – 15 март, в съответствие с Директива на Европейския парламент относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и има за цел да повиши качеството на обслужване на клиентите, както и да осигури ефективност в работата на дружествата на Електрохолд.

„Подобряването на ефективността на процесите е от полза както за компаниите, така и за потребителите и всички заинтересовани страни имат своя принос“, каза Радослав Димитров, Енергиен омбудсман на Електрохолд. Потребителският съвет е учреден през май 2013 г. Членове на съвета са независими потребителски организации като Българската национална асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите, Независимият съюз на потребителите, Институтът за енергиен мениджмънт, Европейският потребителски център, Комисията за защита на потребителите и утвърдени експерти в електроенергетиката и граждански сдружения.

Сред резултатите от работата на съвета са конкретни мерки за оптимизиране на потреблението на електроенергия и намаляване на сметките, съвети за защита на личните данни на гражданите, разясняване на предимствата на електронната фактура и препоръка за нейното използване.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.