96 пожарникари и спасители преминават обучение на новите полигони в Монтана

96 пожарникари и спасители преминават обучение на новите полигони в Монтана

96 пожарникари и спасители преминават обучение на новите полигони на Центъра за професионално обучение към РДПБЗН-Монтана при ГДПБЗН-МВР в град Монтана, в три едноседмични курса, в периода  от 20.03.2023г. до 07.04.2023 г.

Пожарникарите и спасителите ще тестват възможностите на три нови тренировъчни площадки, за извършване на:

–          спасителни дейности при автомобилни катастрофи, катастрофи с отделяне на

опасни химически вещества и катастрофи съпроводени с пожари;

–          действие при земетресения и терористична дейност;

–          провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи                   

при ЖП катастрофи.

Обучението ще завърши с комплексно практическо занятие, в което служителите ще демонстрират уменията си за действия при издирване и спасяване в градска среда след разрушения и ликвидиране на последиците при инциденти с опасни и радиоактивни вещества при ПТП на магистрала и при разлив от ЖП цистерна, съпроводени и с пожар.

Тренировъчните занятия са в изпълнение на проект „Развитие на Учебен център – Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на европейската критична инфраструктура и химическа, биологична, радиационна и ядрена защита”, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020 година в учебния център се доизгражда тренировъчната и кабинетна база.

Разширението на учебно-тренировъчния комплекс включва изграждане на тренировъчни полигони и два нови учебни кабинета, разширява се столовата.

Целта на проекта е да се осигури по-качествено обучение и по-добра тренировъчна база компетентните структури участващи при реакция при бедствия, аварии и инциденти в обекти от критичната инфраструктура и в областта на химическа, биологична, радиационна и ядрена защита.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.