Институциите са готови за предстоящите избори

избори

Областният управител инж. Валери Димитров проведе поредната координационна среща по въпросите на организационно-техническата подготовка на предстоящите парламентарни избори.

На срещата присъстваха ръководители на ОД на МВР – Монтана,  РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН), „Жандармерия“,  представител на „Гранична полиция „  и г-жа  Нели Дацова – Директор  на Дирекция „ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Монтана, отговаряща пряко за организацията и провеждането на изборния процес  на 2 април 2023 година . 

Основна тема на работния формат беше степента на изпълнение на дейностите, по институции и ведомства във връзка с подготовката и провеждането на честни и прозрачни избори. Областният управител обърна внимание, че една от основните задачи е да се гарантира нормалната и спокойна обстановка в изборния ден, прозрачност на процеса и отчитане на реалния вот на българския гражданин.

Представителите на ОД на МВР – Монтана докладваха, че възложените им задачи се изпълняват съобразно поставените срокове и изисквания. Подготвени са транспортните маршрути за охрана и съпровод. 

Директорът на РД ПБЗН – Монтана информира, че са извършени проверки на помещенията, където ще се помещават секционните комисии, за противопожарна осигуреност. Има готовност да   се подсигурят  агрегати в случай на прекъсване на ел. захранването на изборните  секции. 

В края на работната среща инж. Валери Димитров  обобщи, че организационно-техническата подготовка на предстоящите избори в област Монтана се извършва в определените срокове, като се спазват указанията на ЦИК и Администрацията на Министерския съвет.

Областният управител призова институциите да направят необходимото, за да бъде осигурен добър обществен ред и гарантиран честния вот на гражданите.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.