Общинските съветници в Монтана се събират на сесия в четвъртък

Общинските съветници в Монтана ще гласуват бюджет 2023
Архив: "Монтана 24"

На 27 април ще се проведе редовното заседание на Общински съвет – Монтана. То ще започне идния четвъртък от 14:00 ч. в Младежкия дом.

Съветниците ще гласуват докладна записка от кмета Златко Живков относно бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходи за местна дейност за периода 2024 – 2026  г.

Освен това ще се обсъжда частична корекция на списъка за капиталови разходи през 2023 г., финансирани от собствени средства. Предвижда се отделянето на средства за оборудване на кабина и наказателен паркинг, закупуване на лекотоварен автомобил, три паркомата и три лаптопа за новото общинско предприятие „Градска мобилност“, което  бе създадено в края на миналата година с решение на местния парламент.

Съветниците ще гласуват и Доклад за осъществените читалищни дейности през 2022г. на читалищата в Община Монтана.

Останалите 10 точки от дневния ред на редовната априлска сесия на Кмет на Община Монтана, се отнасят за управление на територията и на общинската собственост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.