РИОСВ Монтана: Няма замърсяване на атмосферния въздух след възникналия пожар

РИОСВ Монтана: Няма замърсяване на атмосферния въздух след възникналия пожар

Не са отчетени завишени стойности на показателите за качество на атмосферния въздух след възникналия пожар на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци край Монтана. Извършени са замервания в посока към града на 26 броя показатели за качество на атмосферен въздух. Замерванията бяха направени вчера с преносима апаратура за аварийни ситуации – апарат GASMET.

Също така е позиционирана Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителната агенция по околна среда, която е разположена на полигона на Гражданска защита на разстояние на около 2 км по права линия от временната площадка.

Измерените ФПЧ10, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид, озон, сероводород и бензен не показват завишени стойности за качеството на атмосферния въздух. Екипи на РД ПБЗН – Монтана продължават да се борят с пожара.

РИОСВ-Монтана продължава да следи за замърсяване на атмосферния въздух.

Във връзка с възникналата ситуация и изясняване на всички обстоятелства около нея, РИОСВ – Монтана ще упражни засилен контрол чрез извършване на теренни проверки на мястото на пожара минимум веднъж седмично и ще изиска всички относими документи от община Монтана.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.