„Диг се, диг си, брайно Петко“ смая почитателите на народната музика в Дреновец (ВИДЕО)

Торлашката песен „Диг се, диг си, брайно Петко“ беше изпълнена от сборна формация „Свидня“ за първи път на римския пролетен празник в село Дреновец, община Ружинци. Тя се изпълнява благодарение на проект № LT 2022-222, Договор за финансово подпомагане LI-2022-216 ОТ 15/ 08/ 2022г., финансиран по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“ на НФ „Култура“.

Песента предизвика голям интерес сред десетките жители и гости на пролетния фестивал.

 „Диг се, диг си, брайно Петко“ е песен от района на планинските села около община Георги Дамяново и е една от най-старите, които са предавани от поколение на поколение.

Целта на проекта е да се съхранят и популяризират забравени автентични народни песни. За региона друг не по-малко важен очакван резултат е обогатяване на фолклорната програма, на фолклорната сборна формация „Свидня“ с 10 нови автентични народни песни и създаването на един нов културен продукт „Забравените песни на Лопушанския край.“

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.