Общинският съвет ще гласува Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие

Безработицата в община Монтана е най-ниската в Северозападна България

Общинският съвет ще гласува Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г. за 2022 г. на предстоящата си сесия. Тя ще се проведе на 25 май 2023 г. Както обикновено тя ще започне в 14:00 ч. в заседателната зала на Младежкия дом.

Годишният доклад обобщава на 40 страници постигнатото през календарната 2022 година и оценява доколко ефективно и ефикасно са изразходвани публичните средства. Изпълнението на заложените индикатори се анализира в контекста на икономическите и социални условия през миналата година, когато общините бяха изправени през сериозни предизвикателства – висока инфлация, политическа нестабилност на национално ниво, нарушен ритъм на работа на държавната администрация, включително изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейския съюз и подготовката за новия програмен период, косвено негативно въздействие на войната в Украйна и постковид проблемите.

Според доклада в икономиката на община Монтана през последните години се наблюдават тенденции, идентични с националните и е в унисон с глобалната икономическа обстановка. Изводът е направен на базата на официалните статистически данни на НСИ. На предстоящото редовно заседание на Общински съвет – Монтана ще се разгледат още 10 точки, свързани с управление на общинската собственост и териториално селищно устройство.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.